Roboti se proháněli po nádvoří krajského úřadu


Ukázky z výuky odborných předmětů na naší škole si vzali na starost žáci právě končících 1. ročníků a společně s vyučujícím Karlem Englerem připravili atraktivní program pro akci Ručičky kraje, která se konala v úterý 20. června na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje. K vidění byli Lego roboti a elektrokolo, zájemci o elektrotechniku si mohli vyzkoušet sestavení jednoduchého obvodu na nepájivém poli.

Více informací a fotogalerii naleznete na:

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/rucicky-kraje-predstavily-technicke-obory

Kompletní výsledky okresního kola SOČ


V okresním kole SOČ, které se konalo 4. dubna 2017 v prostorách naší školy, se utkalo 38 soutěžních prací, které byly dílem celkem 53 žáků z jedenácti plzeňských škol.

Své zástupce do soutěže vyslali: VOŠ a SPŠE Plzeň, Střední průmyslová škola dopravní, Střední průmyslová škola stavební, Střední průmyslová škola strojnická, střední škola INFIS, SOU elektrotechnické, VOŠ a střední zdravotnická škola a Gymnázium Plzeň – Mikulášské nám., Gymnázium Masarykovo nám., Gymnázium L. Pika a Gymnázium F. Křižíka. Nejlepší práce postupují do krajského kola.

Krajské kolo soutěže se uskuteční 26. dubna 2017.

Kompletní výsledky okresního kola SOČ naleznete zde:   Výsledky SOČ

Nejlepší práce postupují do krajského kola SOČ


Do krajského kola soutěže SOČ postupuje sedm prací našich žáků. Rozhodlo o tom okresní kolo SOČ, které se konalo 4. dubna 2017 přímo v prostorách naší školy. Krásné výsledky vybojovali v konkurenci soutěžících z dalších deseti plzeňských škol.

Nejlépe si vedli reprezentanti školy v oboru číslo 10 – elektrotechnika, kteří posbírali ve své kategorii všechny medaile:

Čti dále…

Naši tvůrci webu uspěli v krajské soutěži Junior Erb


Krásné třetí místo si odnesli ze soutěže tvůrců webových stránek do 18 let nazvané Junior Erb žáci 2.H naší školy oboru Informační technologie se zaměřením na sítě a webdesign. V uvedené kategorii se utkalo sedm projektů.

Žáci Petra Pelíšková a Martin Franta vytvořili stránku http://www.denvplzni.cz/ .

Ocenění převzali z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a jeho náměstka Ivo Grünera.

Další informace o soutěži naleznete na webu Plzeňského kraje:

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/vysledky-krajskeho-kola-souteze-zlaty-erb-2017-a-junior-erb-2017

(jen)

Skvělé výsledky našich žáků v Technické olympiádě Plzeňského kraje


Skvělých výsledků ve 4. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje dosáhly čtyři z pěti týmů žáků naší školy. Soutěže se účastnilo deset středních škol, které reprezentovalo celkem 32 prací. Úkolem bylo vymyslet zajímavé technické řešení na zadané téma a zpracovat je v teroretické či praktické rovině.

Všechny naše soutěžní týmy zpracovávaly téma „Programování mobilních aplikací a řídících systémů elektronických zařízení“ a konstruovaly praktická zařízení. Krom samotného zařízení však odborná porota posuzovala i jeho technické řešení a osobní prezentaci i reprezentativní poster. Čti dále…

Inovace laboratorního měření


Projekt je zaměřen na moderní způsoby výuky a zařízení výukové laboratoře. Cílem projektu je kvalifikovaně připravit studenty jak pro práci v odborných firmách, tak pro úspěšné studium na technických vysokých školách.
Modernizovanou laboratoř bude možné využívat pro praktická cvičení v předmětech Elektronika, Číslicová technika, Elektrická měření a Praxe. V prostorách laboratoře se vystřídají studenti střední školy i vyšší odborné školy.
Součástí projektu je inovace stávající laboratoře tak, aby umožňovala studentům pohodlně simulovat i laboratorně ověřovat probírané elektronické obvody a systémy. To se týká zejména laboratorních stolů a přípravků pro praktická cvičení, abychom zajistili aktualizaci vědomostí studentů a jejich seznámení s moderní součástkovou základnou. S tím souvisí i doplnění a obnova návodů pro praktická cvičení ve výše uvedených předmětech.
Inovací laboratoře lze také zvýšit zájem středoškolské generace o oblasti moderní slaboproudé elektroniky a vyspělých elektronických komunikačních technologií. K dosažení tohoto cíle budou užity všechny dostupné prostředky přímé individuální a kolektivní práce se studenty. Tím chceme zvýšit možnosti studentů při hledání pracovních míst v oblasti elektrotechniky, kterých je právě v našem regionu široká nabídka.

realizátor : Ing. Pavel Blažek, Ing. Karel Hajžman

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně. 

Bouráme další bariéry


Cílem projektu je zlepšení bezbariérovosti školy a umožnění studia i těžce zdravotně postiženým zájemcům o studium na naší škole. Projekt umožní dokončení bezbariérového přístupu zdravotně postižených do prostoru dílen bez pomoci jiných osob a současně řeší výstavbu sociálního zařízení pro imobilní.

realizátor : Ing. Pavel Blažek

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně (OSVZ).

Zdravé sebevědomí je nejlepší prevence


Tímto projektem chceme navázat na aktivity v oblasti prevence a rozšířit výchovné působení na naše studenty. Ve spolupráci s P-centrem nabídneme studentům semináře na témata z oblasti prevence sociálních jevů – např. sociální klima třídy, legální a ilegální drogy, otázky závislosti př. gamblerství, sexuální chování. Semináře budou interaktivní, předpokládají zapojení účastníků a budou klást důraz na různé formy práce jako je diskuse, hraní rolí, dynamická cvičení, zážitkové techniky aj., které vtáhnou účastníky do děje. Cílem je, aby žáci získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, aby získali sebedůvěru a sebevědomí a dokázali tak čelit nežádoucím sociálním jevům, které nás v dnešní společnosti obklopují.

realizátor : Mgr. Alena Veselá

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS). 

Posilováním právního vědomí proti kriminalitě


Tímto naším novým projektem bychom chtěli navázat na naše předchozí aktivity především v oblasti prevence kriminality a v souladu s rámcovými plány a výukovými osnovami a minimálním preventivním programem chceme ve spolupráci s P-centrem realizovat semináře. Cílem všech seminářů je získání informací k dané problematice, posílení právního vědomí a diskuse. Třídní kolektiv si sám zvolí jedno z nabízených témat semináře.

realizátor : Mgr. Alena Veselá

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně.

Hledání cest


Hlavní prioritou projektu je pomoc studentům při adaptaci na nové prostředí (DM, škola), začlenění se do nových kolektivů, zvládání zátěžových situací, podpora zdravého životního stylu a poskytování pocitu bezpečí, důvěry a vedení. Dále je projekt zaměřen na včasnou intervenci při předcházení ranných stádií zneužívání návykových látek, šikany, záškoláctví. Neposledně je to výchova „PEER SKUPIN“, které by svými zdravými postoji přímo i nepřímo ovlivňovaly své vrstevníky a orientovaly se na pomoc mladším studentům (přímé zapojení do preventivních aktivit).

realizátor : Emília Zemánková, vychovatelka DM

Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně.