Studentské pracovní stáže v cizině s možností poznání země

Od roku 2017 se naše škola úspěšně zapojuje do programu Erasmus+, konkrétně do projektu Mobility osob – Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě

Cílem všech typů mobility je podporovat studující a umožnit jim osvojení svých schopností, znalostí či dovedností a zvýšit tak jejich osobní rozvoj a zaměstnatelnost.

Účastníci mobilit si zdokonalí znalosti cizích jazyků, zvýší si povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojí se do sítě mezinárodních kontaktů a získají smysl pro evropské občanství a evropskou identitu.

Organizacím, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže pomohou mobility rozšířit kapacity, zvýšit přitažlivost a posílit mezinárodní rozměr.

Obecně pak mobility rozšíří přechod mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce či podnikáním.

V rámci tohoto projektu vycestuje 35 studentů střední školy na pracovní stáž v odborné přípravě. Studenti pracují ve firmách a bydlí a stravují se v hostitelských rodinách. Délka stáže je 3 týdny.