Studentské pracovní stáže v cizině s možností poznání země

V roce 2017 se naše škola úspěšně zapojila do programu Erasmus+, konkrétně do projektu Mobility osob – Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě

Cílem všech typů mobility je podporovat studující a umožnit jim osvojení svých schopností, znalostí či dovedností a zvýšit tak jejich osobní rozvoj a zaměstnatelnost.

Účastníci mobilit si zdokonalí znalosti cizích jazyků, zvýší si povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojí se do sítě mezinárodních kontaktů a získají smysl pro evropské občanství a evropskou identitu.

Organizacím, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže pomohou mobility rozšířit kapacity, zvýšit přitažlivost a posílit mezinárodní rozměr.

Obecně pak mobility rozšíří přechod mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce či podnikáním.

V rámci tohoto projektu vycestuje 35 studentů střední školy na pracovní stáž v odborné přípravě. Studenti pracují ve firmách a bydlí a stravují se v hostitelských rodinách. Délka stáže je 3 týdny.

Erasmus + na VOŠ 2018/2019

V roce 2018 jsme podali další žádost o přidělení grantu v rámci programu Erasmus + a protože žádost byla úspěšná, připravovala se během školního roku skupina 40 studentů SŠ a 6 studentů VOŠ na svůj odjezd do Velké Británie a Irska.

První část projektu byla úspěšně završena, v květnu se vrátily 3 studentky ze 14-ti týdenní stáže v Irském Dublinu.

Další 3 studenti 3.ročníku vycestovali v rámci stejného projektu 24.8.

Jarní termín stáže:  3 studenti ,  únor – 10.5. 2019

Podzimní termín stáže: 2 studenti oboru ES a 1 student oboru IT, 24.8. – 30.11. 2019

Erasmus+ na VOŠ 2019/2020