Přijímací řízení


Vzdělávácí program Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných studentů
Marketing 3 Závěrečná zkouška (absolutorium) 45
Provoz a ekonomika dopravy 3 Závěrečná zkouška (absolutorium) 30
Elektrotechnika v inteligentních stavbách 3 Závěrečná zkouška (absolutorium) 30
Informatika ve firemní praxi 3 Závěrečná zkouška (absolutorium) 30
Informační technologie 3 Závěrečná zkouška (absolutorium) 30

Všechny nabízené obory studia je možné studovat pouze v denní formě.

Jak vypadá přijímací řízení?

Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči jsou přijímání podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku na střední škole. Pro absolventy oborů vzdělání: gymnázium, technické lyceum a obchodní akademie bude průměr známek za 1. pololetí posledního ročníku zvýhodněn koeficientem 0,8.

V jednom kole přijímacího řízení lze podat přihlášku na jeden obor.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů na úřední desce školy a na webových stránkách. Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude následně odesláno poštou.

Studenti, kteří konají maturitní zkoušku v zářijovém termínu na střední škole, se mohou zúčastnit všech kol přijímacího řízení kromě prvního. Maturitní vysvědčení doloží neprodleně po jeho získání.

V případě volné kapacity na některém z oborů může ředitelka školy rozhodnout o konání dalších kol přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná pro všechna kola.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

17. března 2020

Informační den VOŠ

31. 5. 2020

Termín, do kterého je možné podat přihlášku na všechny obory v prvním kole přijímacího řízení.

30. 6. 2020

První kolo přijímacího řízení.

Jak vyplnit přihlášku

  1. vyplň známky z posledního ročníku SŠ
  2. spočítej průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku (zaokrouhli na 2 desetinná místa)
  3. přilož kopii vysvědčení posledního ročníku SŠ nebo výpis známek
  4. přihláška musí obsahovat předtištěné povinné údaje vč. rodného čísla
  5. není potřeba vyplňovat potvrzení od lékaře
  6. za podání přihlášky se neplatí žádný poplatek
  7. přihlášku podejte pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2019

Kde najdeš naši školu?

VOŠ a SPŠE Plzeň
Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
E-mail: vos@spseplzen.cz

Máš jakýkoliv dotaz k přijímačkám?