Přijímací řízení


Přijímání přihlášek ke studiu ve školním roce 2023/24 bude zahájeno 1. května 2023.

Vzdělávácí program Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných studentů
Marketing 3 Absolutorium 45
Provoz a ekonomika dopravy 3 Absolutorium 30
Informatika ve firemní praxi 3 Absolutorium 30
Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace 3 Absolutorium 30
Internet věcí (IoT) 3 Absolutorium 30

Všechny nabízené obory studia je možné studovat pouze v denní formě.

Školné 3.000,- Kč na rok placené ve dvou splátkách.

Jak vypadá přijímací řízení pro školní rok 2023/24?

Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči jsou přijímáni podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku na střední škole. Pro absolventy oborů vzdělání: gymnázium, technické lyceum a obchodní akademie bude průměr známek za 1. pololetí posledního ročníku zvýhodněn koeficientem 0,8.

V jednom kole přijímacího řízení lze podat přihlášku na jeden obor.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do sedmi pracovních dnů od přijímacího řízení na úřední desce školy a na webových stránkách. Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude následně odesláno e-mailem, rozhodnutí o případném nepřijetí bude zároveň odesláno poštou.

Pro zahájení studia na VOŠ, je nutné

 • zaplatit 1. splátku školného (1.500,- Kč) do 15 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí (V případě nezaplacení školného bude místo uvolněno pro dalšího zájemce.)
 • doložit maturitní vysvědčení nejpozději do 30. 9. 2023.

V případě volné kapacity na některém z oborů může ředitel školy rozhodnout o konání dalších kol přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná pro všechna kola.

Termíny přijímacího řízení na VOŠ:

 • 1. kolo přijímacího řízení proběhne 30. 6. 2023
 • Podat přihlášku do 1. kola přijímacího řízení je možné 1. – 31. května 2023

Jak vyplnit přihlášku

 1. vyplň známky z posledního ročníku SŠ
 2. spočítej průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku (zaokrouhli na 2 desetinná místa)
 3. přilož kopii vysvědčení posledního ročníku SŠ nebo výpis známek
 4. přihláška musí obsahovat předtištěné povinné údaje vč. rodného čísla
 5. není potřeba vyplňovat potvrzení od lékaře
 6. za podání přihlášky se neplatí žádný poplatek
 7. přihlášku podej pro 1. kolo přijímacího řízení od 1. 5.  do 31. 5. 2023
 8. první kolo přijímacího řízení proběhne 30. 6. 2023

Kde najdeš naši školu?

VOŠ a SPŠE Plzeň
Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
E-mail: vos@spseplzen.cz

Máš jakýkoliv dotaz k přijímačkám?