Přijímací řízení


Přijímací řízení - 1. kolo

Vzdělávácí program Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných studentů
Marketing 3 Závěrečná zkouška (absolutorium) 45
Provoz a ekonomika dopravy 3 Závěrečná zkouška (absolutorium) 30
Informatika ve firemní praxi 3 Závěrečná zkouška (absolutorium) 30

Všechny nabízené obory studia je možné studovat pouze v denní formě.

Přijímací řízení

Vzdělávácí program Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných studentů
Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace 3 Závěrečná zkouška (absolutorium) 30
Elektrotechnika v inteligentních stavbách 3 Závěrečná zkouška (absolutorium) 30

Všechny nabízené obory studia je možné studovat pouze v denní formě.

Jak vypadá přijímací řízení pro školní rok 2022/23?

Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči jsou přijímáni podle průměrného prospěchu v 1. pololetí posledního ročníku na střední škole. Pro absolventy oborů vzdělání: gymnázium, technické lyceum a obchodní akademie bude průměr známek za 1. pololetí posledního ročníku zvýhodněn koeficientem 0,8.

V jednom kole přijímacího řízení lze podat přihlášku na jeden obor.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů na úřední desce školy a na webových stránkách. Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude následně odesláno poštou.

Pro zahájení studia na VOŠ, je nutné doložit doklad o získání středního vysvědčení s maturitní zkouškou. Maturitní vysvědčení je nutné doložit nejpozději do 30. 9. 2023.

V případě volné kapacity na některém z oborů může ředitelka školy rozhodnout o konání dalších kol přijímacího řízení. Kritéria pro přijetí jsou shodná pro všechna kola.

Termíny přijímacího řízení na VOŠ:

 • Přijímací řízení na VOŠ – 1. kolo: 30. 6. 2022
 • Přijímací řízení na VOŠ – 2. kolo: nejdříve 15. 8. 2022
 • Přijímací řízení na VOŠ – obory Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace a Elektrotechnika v inteligentních stavbách: 26. 8. 2022. Podání přihlášek je možné v termínu od 20. 6. 2022 do 22. 8. 2022

Jak vyplnit přihlášku

 1. vyplň známky z posledního ročníku SŠ
 2. spočítej průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku (zaokrouhli na 2 desetinná místa)
 3. přilož kopii vysvědčení posledního ročníku SŠ nebo výpis známek
 4. přihláška musí obsahovat předtištěné povinné údaje vč. rodného čísla
 5. není potřeba vyplňovat potvrzení od lékaře
 6. za podání přihlášky se neplatí žádný poplatek
 7. přihlášku podej pro 1. kolo přijímacího řízení do 31. 5. 2022
 8. přijímací řízení na VOŠ, obory Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace a Elektrotechnika v inteligentních stavbách proběhne 26. 8. 2022. Podání přihlášek je možné v termínu od 20. 6. 2022 do 22. 8. 2022

Kde najdeš naši školu?

VOŠ a SPŠE Plzeň
Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
E-mail: vos@spseplzen.cz

Máš jakýkoliv dotaz k přijímačkám?