Úřední deska


Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
fax: +420 377 418 222
E-mail: vos@spseplzen.cz
IČO: 49774301, DIČ: CZ 49774301
ID dat. sch.: 3a4ipn2
číslo účtu: 400609464/0600

Název organizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85
Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00   Plzeň
IČ: 49774301
DIČ: CZ49774301
Bankovní spojení GE Money Bank 400609464/0600
E-mail: spse@spseplzen.cz, vos@spseplzen.cz
Telefon: 377418111
Fax: 377418222
www stránky www.spseplzen.cz
Organizační struktura: Vyšší odborná škola
Střední průmyslová škola elektrotechnická
Domov mládeže
Školní jídelna
Ředitel školy: Ing. Naděžda Mauleová, MBA
Zástupci ředitele: Mgr. Jan Syřínek
Mgr. Jana Müllerová
Mgr. Pavla Procházková
Výchovní poradci: PaedDr. Jana Levá
Mgr. Alena Veselá
Pracovnice sekretariátu: Václava Flaišhanzová
Mgr. Renata Jenšíková
– přijímají podněty a oznámení
– poskytují informace a zajišťují další formy komunikace s osobami
Elektronická adresa sekretariátu: www.spseplzen.cz
spse@spseplzen.cz
Datová schránka 3a4ipn2
Úřední hodiny: Pondělí – čtvrtek       7,15 – 12,00 hod
Pátek                          není úřední den
Vydané předpisy školy: Přehled nejdůležitějších předpisů
Výroční zprávy školy školy: Výroční zprávy školy
Seznam úhrad: Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb.)
Náklady na pořízení kopií (1 stránka) 1,– Kč
Náklady na opatření technických nosičů dat:    6,– Kč
Náklady na odeslání informací žadateli: dle sazeb České pošty
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:  40,- Kč za každou započatou půlhodinu práce

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

 • zák. č. 561/2004 Sb.
 • zák. č. 563/2004 Sb.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy, lhůty a postup

 • zák. č. 500/2004 Sb.
 • zák. č. 561/2004 Sb.

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů

 • zák. č. 500/2004Sb.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace

 • zák. č. 106/1999 Sb.
 • Pokyn č. j. 31 479/99-14 MŠMT (Věstník  MŠMT 12/1999)

Činnost školy a ředitele školy

 • zák. č. 561/2004 Sb.
 • zák. č. 562/2004 Sb.
 • zák. č. 563/2004 Sb.
 • vyhl. č. 13/2005 Sb
 • zák. č. 73/2005 Sb.
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
 • zák. č. 262/2006 Sb.
 • nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
 • vyhl. č. 47/2005 Sb.
 • vyhl. č. 671/2004 Sb.
 • zák. č. 500/2004 Sb.
 • vyhl. č. 15/2005 Sb.
 • vyhl. č. 64/2005 Sb.
 • vyhl. č. 317/2005 Sb.
 • vyhl. č. 364/2005 Sb.
 • vyhl. č. 263/2007 Sb.

Uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách u pracovnic sekretariátu školy.

Vyhlášení voleb do školské rady

Školní řád

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠ

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ

Výsledky 3. kola přijímacího řízení na VOŠ