Úřední deska


Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
fax: +420 377 418 222
E-mail: vos@spseplzen.cz
IČO: 49774301, DIČ: CZ 49774301
ID dat. sch.: 3a4ipn2
číslo účtu: 400609464/0600

Název organizace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85
Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00   Plzeň
IČ: 49774301
DIČ: CZ49774301
Bankovní spojení GE Money Bank 400609464/0600
E-mail: spse@spseplzen.cz, vos@spseplzen.cz
Telefon: 377418111
Fax: 377418222
www stránky www.spseplzen.cz
Organizační struktura: Vyšší odborná škola
Střední průmyslová škola elektrotechnická
Domov mládeže
Školní jídelna
Ředitel školy: Mgr, Jan Syřínek
Zástupci ředitele: Mgr. Jana Müllerová
Mgr. Jana Koprdová
Výchovní poradci: Mgr. Hana Boříková
Mgr. Alena Veselá
Mgr. Lucie Charvátová
Pracovnice sekretariátu: Václava Flaišhanzová
Kateřina Pytlíková
– přijímají podněty a oznámení
– poskytují informace a zajišťují další formy komunikace s osobami
Elektronická adresa sekretariátu: www.spseplzen.cz
spse@spseplzen.cz
Datová schránka 3a4ipn2
Úřední hodiny: Pondělí – čtvrtek       7,15 – 12,00 hod
Pátek                          není úřední den
Vydané předpisy školy: Přehled nejdůležitějších předpisů
Výroční zprávy školy školy: Výroční zprávy školy
Seznam úhrad: Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb.)
Náklady na pořízení kopií (1 stránka) 1,– Kč
Náklady na opatření technických nosičů dat:    6,– Kč
Náklady na odeslání informací žadateli: dle sazeb České pošty
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:  40,- Kč za každou započatou půlhodinu práce

Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

 • zák. č. 561/2004 Sb.
 • zák. č. 563/2004 Sb.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy, lhůty a postup

 • zák. č. 500/2004 Sb.
 • zák. č. 561/2004 Sb.

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů

 • zák. č. 500/2004Sb.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace

 • zák. č. 106/1999 Sb.
 • Pokyn č. j. 31 479/99-14 MŠMT (Věstník  MŠMT 12/1999)

Činnost školy a ředitele školy

 • zák. č. 561/2004 Sb.
 • zák. č. 562/2004 Sb.
 • zák. č. 563/2004 Sb.
 • vyhl. č. 13/2005 Sb
 • zák. č. 73/2005 Sb.
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
 • zák. č. 262/2006 Sb.
 • nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
 • vyhl. č. 47/2005 Sb.
 • vyhl. č. 671/2004 Sb.
 • zák. č. 500/2004 Sb.
 • vyhl. č. 15/2005 Sb.
 • vyhl. č. 64/2005 Sb.
 • vyhl. č. 317/2005 Sb.
 • vyhl. č. 364/2005 Sb.
 • vyhl. č. 263/2007 Sb.

Uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách u pracovnic sekretariátu školy.