Jednotný evropský systém řízení železničního provozu v ČR


V pondělí 18. 2. 2019 od 10.00 hodin se v místnosti 1203 na VOŠ a SPŠE uskuteční přednáška pro studenty VOŠ oboru provoz a ekonomika dopravy na téma Zavádění jednotného evropského systému řízení železničního provozu v ČR.

Zveme i další případné zájemce.

Pavla Procházková, zástupkyně ŘŠ pro VOŠ