Projekt Moderní trendy pomocníkem napříč výukou


Název projektu: Moderní trendy pomocníkem napříč výukou
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03295
Operační program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
Datum zahájení projektu: 01.06.2014
Datum ukončení projektu: 27.08.2015
Celkové způsobilé výdaje projektu: 7 827 030,00 Kč
Spoluúčast Evropské unie: 85% z celkových způsobilých výdajů projektu

Hlavním cílem projektu je pomocí nákupu nových přístrojů a zařízení zlepšit vybavení odborných učeben školy (konkrétně učebny elektrotechniky, grafiky, hardware, chemie, programování, 3D modelování) a prostor pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů (posilovna a tělocvična) a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného a technického vzdělávání oborů Elektrotechnika, Informační technologie a Technické lyceum s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím těchto moderních technologií. Čti dále…