Využití ICT při hodnocení optické přenosové trasy


Žáci se názorně seznámí s principy, vlastnostmi a testováním optické přenosové cesty pomocí měřících přístrojů využívajících moderní technologie a spolupráci s ICT.

Realizátor: Ing. Antonín Horňák
Projekt finančně podpořil Magistrát města Plzně (OŠMT).

Architektura a design webových stránek školního časopisu


Projekt pomohl zájemcům – žákům ZŠ se seznámit se základy programování webových stránek formou založení internetového školního časopisu. Důraz byl kladen na přípravu a tvorbu grafických a designových šablon, programování šablon pro vkládání článků pomocí moderní technologie tvorby webu, základy redakční korektury textů, dále pak na porozumění principům jazyka XHTML a jeho propojení s kaskádovými styly, na redakční úpravu textů, fotografií a obrázků a jejich ukládání do připravených šablon.

Realizátor: Mgr. Aleš Adámek, Mgr. Jana Cibulková

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS).

Elektřina kolem nás


Projekt byl zpracován na základě grantového programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2011“. Žáci ZŠ Plzeňského kraje byli seznámeni s činností jednoduchých elektrických obvodů. Na výběru témat se podíleli sami žáci a jejich praktická realizace byla pomocníkem při odstranění bariér při rozhodování o budoucím studiu technického zaměření.

realizátor: Ing. Karel Hajžman

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS)

Hrátky s robotem


Cílem tohoto projektu bylo motivovat žáky 8. a 9. ročníků pro studium technických oborů, seznámením s problematikou robotizace a základů mechatroniky. K tomuto účelu jsme využili, ve světě velmi oblíbenou, stavebnici 9797 LEGO MINDSTORMS Education. Tato stavebnice má neomezené možnosti v oblasti robotizace. Žáci postupně řešili připravené úlohy od jednoduchých automatů až po robota řízeného mobilním telefonem přes rozhraní Bluetooth. Veškeré programování robotů bylo prováděno na běžném PC za pomoci intuitivního vývojového prostředí 2000080 LEGO MINDSTORMS Education NXT Software v.2.0.

Realizátor: Mgr. Pavel Anderle

Projekt finančně podpořil Krajský úřad Plzeňského kraje (OŠMS)