Kontakty


Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

Koterovská 828/85
326 00 Plzeň

tel: +420 377 418 111
E-mail:  vos@spseplzen.cz
IČO: 49774301, DIČ: CZ 49774301
ID dat. sch.: 3a4ipn2
číslo účtu: 400609464/0600

Ředitelka školy

Ing. Naděžda Mauleová, MBA

tel.: +420 377 418 000
mobil: +420 777 453 456
E-mail: mauleova@spseplzen.cz

Zástupce ředitelky pro provoz školy

Mgr. Jan Syřínek

tel.: +420 377 418 001
mobil: +420 774 061 168
E-mail: syrinek@spseplzen.cz

Zástupkyně ředitelky pro pedagogickou činnost

Mgr. Jana Müllerová

tel.: +420 377 418 002
mobil:  +420 777 453 457
E-mail: mullerova@spseplzen.cz

Vedoucí katedry humanitních předmětů

Mgr. Petra Vlastová

kabinet 1309
tel.: +420 377 418 139
E-mail: vlastova@spseplzen.cz

Vedoucí katedry přírodovědných předmětů a ekonomie

Mgr. Ivana Vargová

kabinet 1506
tel.:+420 377 418 156
mobil:  +420 778 760 669
E-mail: vargova@spseplzen.cz

Vedoucí katedry odborných předmětů

Ing. Lenka Rážová

kabinet 3209
tel.:+420 377 418 329
E-mail: razova@spseplzen.cz

Vedoucí katedry výpočetní techniky a tělesné výchovy

Mgr. Pavel Anderle

kabinet 1401
tel.:+420 377 418 142
mobil:  +420 777 197 588
E-mail: anderle@spseplzen.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Alena Veselá

kabinet 1301
tel.:+420 377 418 131
E-mail: vesela@spseplzen.cz

Školní psycholožka

Výchovná poradkyně

PaedDr. Jana Levá

kabinet 3401
tel.: +420 377 418 341
E-mail: leva@spseplzen.cz

Vedoucí vychovatelka domova mládeže

Mgr. Bc. Radka Hronková

tel.: +420 377 418 501
mobil: +420 774 530 960
E-mail: hronkova@spseplzen.cz

Vedoucí školní jídelny

Iva Nádraská

tel.: +420 377 418 700
mobil: +420 774 530 967
E-mail: nadraska@spseplzen.cz

Potřebujete kontakt na konkrétního učitele?