Historie školy


Střední průmyslové školství v Plzni je úzce spjato s celkovým profilem západních Čech a zvláště Plzně. K rozvoji průmyslu v Plzni přispěla zejména 1. světová válka, během níž významně vzrostl objem průmyslové výroby. V roce 1922 vznikl Elektrotechnický závod Škodových závodů, který si brzy vybudoval přední místo mezi evropskými výrobci oboru zařízení silnoproudé elektrotechniky. Skutečný rozvoj elektrotechnického závodu nastal až po 2. světové válce. V roce 1979 byl Elektrotechnický závod OP Škoda největším čs.

výrobcem zařízení pro energetiku a elektrickou trakci. Docházelo k rychlému rozvoji elektrotechnického průmyslu v Plzni i v Západočeském kraji. V tomto prostředí vyrůstá i střední průmyslová škola elektrotechnická.

Historické milníky VOŠ a SPŠE Plzeň

1940 – vznikají samostatné třídy s elektrotechnickým zaměřením při průmyslové škole strojnické

1954 – osamostatnění průmyslové školy elektrotechnické (její součástí byly i třídy s dopravním zaměřením),

1967 – rozdělení dosavadní střední průmyslové školy elektrotechnické, vznik samostatné střední průmyslové školy elektrotechnické a střední průmyslové školy dopravní a spojové, přestěhování do areálu v Plzni – Slovanech.

1996 – 1. září byl vytvořen nový právní subjekt Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

2000 – spojení školy, domovů mládeže a školní jídelny v jeden areál.