Youth and Politics in Europe


Dvouletý mezinárodní výzkumný projekt NAEP zaměřený na vzájemné setkávání, poznávání a pochopení žáků z pěti různých evropských států. Cílem projektu je porovnání vztahu mladých k politickému dění a jejich angažovanost.

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání


Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

  1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
  2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
  3. modernizovat proces akreditací
  4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a

na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji


Cílem projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0002, je rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Plzeňském kraji. Řešitelem tohoto projektu je Plzeňský kraj. Jeho realizace spadá do období 1. 9. 2013 až 30. 6. 2015.

Projekt počítá se zapojením 18-ti středních škol Plzeňského kraje, které jsou partnery projektu s finančním příspěvkem. Spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 8 středních a 70 základních škol v plzeňském regionu. Na každou střední školu budou napojeny nejméně čtyři základní školy.

Cílovou skupinou jsou žáci středních a základních škol. Dále pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Projekt určený středním školám umožní zařídit a zmodernizovat školy odpovídajícím vybavením a přístroji. Žáci základních škol budou motivováni možností provádění experimentálních měření a praktických cvičení, které na své ZŠ nemohou realizovat. Budou navštěvovat školu vyššího stupně, setkávat se s vrstevníky i žáky škol středních, a poznají tak základy nových profesí.

Naše škola je jednou z osmnácti partnerských SŠ tohoto projektu.

Manažerem projektu u nás je ředitelka školy Ing. Naděžda Mauleová, MBA.

Na řešení naší části projektu se v současné době podílí 12 učitelů naší školy. Kromě modernizace učebny fyziky a pořízení potřebného vybavení pro modernizaci výuky matematiky, fyziky, chemie a elektrotechniky projekt zahrnuje nové mimoškolní aktivity pro žáky naší školy i školní a mimoškolní aktivity pro žáky šesti spolupracujících plzeňských i mimoplzeňských ZŠ.

Konkrétní aktivity projektu:

  1. Spolupráce se ZŠ
  2. Projektový den pro ZŠ
  3. Projektový den s Geomagem
  4. Kroužek elektrotechniky a robotiky s Lego stavebnicí
  5. Ručičky kraje