Vize školy

Pomáháme žákům střední školy a studentům vyšší odborné školy získávat všeobecné a odborné znalosti, dovednosti a postoje s cílem jejich co nejlepšího uplatnění v životě.

Našim cílem je, aby absolvent naší školy byl nejen dobrý odborník, vybavený všestrannými jazykovými kompetencemi, ale i dobrý člověk, respektující morální hodnoty. Dáváme šanci všem, produkovat chceme prioritně kvalitu. Pracujeme s žáky a studenty tak, aby během studia mohli rozvíjet své reálné možnosti. Chceme vychovat samostatné osobnosti, které jsou schopny maximálně rozvíjet a uplatňovat svůj potenciál. Podporujeme u všech schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěch nejen vlastní, ale i druhých. Pomáháme nastartovat potřebu pohybové aktivity jako nezbytné součásti budoucího profesního života.

Poslání školy

Budujeme moderní školu 21. století založenou na dlouhodobé tradici a chceme mít prestižní postavení mezi středními školami v Plzni a v Plzeňském kraji. Hlásíme se k iniciativě ČR Průmysl 4.0 a učíme moderní a velice žádané obory pro český průmysl. Dlouhodobě poskytujeme nejkvalitnější středoškolské vzdělávání v oblasti elektrotechniky a IT v Plzeňském kraji. Podporujeme existenci uplatnitelných oborů vzdělání VOŠ v univerzitním městě. Otevíráme školu i celoživotnímu vzdělání. Umožňujeme vzdělání i handicapovaným. Udržujeme dlouhodobý standard ubytování v domově mládeže. Zabezpečujeme nutričně vyvážené celodenní stravování ve školní jídelně.

Strategické cíle školy

Naším cílem je, aby absolventi obou škol splňovali požadavky evropských zaměstnavatelů: uměli pracovat v týmu, používali odborné kompetence, byli komunikativní, využívali ICT znalosti a dovednosti, byli adaptabilní, uměli analyzovat a řešit problémy, osvojili si schopnost se rozhodovat, získali číselnou gramotnost, měli jazykové kompetence a R/W gramotnost.

Chceme zvýšit počet uchazečů o studium na střední i vyšší odborné škole, udržet vysokou úspěšnost našich maturantů u státní části maturitních zkoušek, udržet se v povědomí společnosti jako škola, která poskytuje dlouhodobě nejkvalitnější středoškolské vzdělání v oblasti elektrotechniky a IT v Plzeňském kraji,

Chceme maximálně využívat a rozšiřovat moderní vybavení školy a udržet tak trend vývoje technických oborů v praxi.

Žáky střední školy a studenty vyšší odborné školy vedeme k ochraně životního prostředí a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví a vzájemnému respektu.

Snažíme se využívat možnosti čerpání z prostředků ESF, zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců, spolupracovat se společnostmi v oblasti elektrotechniky a IT, podporovat účast našich žáků a studentů v soutěžích a sportovních utkáních.

Chceš si zjistit víc informací?

Přijď na den otevřených dveří.