Roboti se proháněli po nádvoří krajského úřadu


Ukázky z výuky odborných předmětů na naší škole si vzali na starost žáci právě končících 1. ročníků a společně s vyučujícím Karlem Englerem připravili atraktivní program pro akci Ručičky kraje, která se konala v úterý 20. června na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje. K vidění byli Lego roboti a elektrokolo, zájemci o elektrotechniku si mohli vyzkoušet sestavení jednoduchého obvodu na nepájivém poli.

Více informací a fotogalerii naleznete na:

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/rucicky-kraje-predstavily-technicke-obory

Kompletní výsledky okresního kola SOČ


V okresním kole SOČ, které se konalo 4. dubna 2017 v prostorách naší školy, se utkalo 38 soutěžních prací, které byly dílem celkem 53 žáků z jedenácti plzeňských škol.

Své zástupce do soutěže vyslali: VOŠ a SPŠE Plzeň, Střední průmyslová škola dopravní, Střední průmyslová škola stavební, Střední průmyslová škola strojnická, střední škola INFIS, SOU elektrotechnické, VOŠ a střední zdravotnická škola a Gymnázium Plzeň – Mikulášské nám., Gymnázium Masarykovo nám., Gymnázium L. Pika a Gymnázium F. Křižíka. Nejlepší práce postupují do krajského kola.

Krajské kolo soutěže se uskuteční 26. dubna 2017.

Kompletní výsledky okresního kola SOČ naleznete zde:   Výsledky SOČ

Ministryně a hejtman se svezli elektrotrabantem!


Elektromobilitu v praxi si vyzkoušeli při návštěvě naší školy ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard v úterý 21. března 2017. Za volant unikátního vozu usedl dokonce sám pan hejtman! Trabant poháněný elektromotorem sestrojili naši žáci a před dvěma roky s ním zvítězili v Technické olympiádě Plzeňského kraje. Prototyp nyní slouží jako názorná učební pomůcka. Čti dále…

Naši tvůrci webu uspěli v krajské soutěži Junior Erb


Krásné třetí místo si odnesli ze soutěže tvůrců webových stránek do 18 let nazvané Junior Erb žáci 2.H naší školy oboru Informační technologie se zaměřením na sítě a webdesign. V uvedené kategorii se utkalo sedm projektů.

Žáci Petra Pelíšková a Martin Franta vytvořili stránku http://www.denvplzni.cz/ .

Ocenění převzali z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a jeho náměstka Ivo Grünera.

Další informace o soutěži naleznete na webu Plzeňského kraje:

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/vysledky-krajskeho-kola-souteze-zlaty-erb-2017-a-junior-erb-2017

(jen)

Zachyť oranžový billboard a vyhraj!


Zpestři si poslední týdny školního roku soutěží – pošli nám svou fotografii a vyhraj!

Ulož na facebookový profil VOŠ – adresa je:

https://www.facebook.com/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD-odborn%C3%A1-%C5%A1kola-Plze%C5%88-VO%C5%A0-a-SP%C5%A0E-Plze%C5%88-359026466273/

svůj portrét, nebo fotografii s kamarády, na které je zachycen některý z oranžových billboardů propagujících v Plzni VOŠ a SPŠE a doplň ji komentářem na téma: „Škola otevírá dveře do života.“ Autoři pěti nejvíce lajkovaných příspěvků získají cool technické hračky. ?

Soutěžit můžeš jednoduše přes svůj profil na Facebooku. Vyrob a pošli nám třeba i deset příspěvků! Nejvíce nás zajímá, co vymyslí stávající nebo bývalí žáci a studenti naší školy. Soutěž trvá do 12. června 2016 a vítěze vyhlásíme 20. června 2016 na Facebooku, webu školy a při slavnostním vyřazení absolventů VOŠ.

Pravidla-souteze

Projekt Moderní trendy pomocníkem napříč výukou


Název projektu: Moderní trendy pomocníkem napříč výukou
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03295
Operační program: Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
Datum zahájení projektu: 01.06.2014
Datum ukončení projektu: 27.08.2015
Celkové způsobilé výdaje projektu: 7 827 030,00 Kč
Spoluúčast Evropské unie: 85% z celkových způsobilých výdajů projektu

Hlavním cílem projektu je pomocí nákupu nových přístrojů a zařízení zlepšit vybavení odborných učeben školy (konkrétně učebny elektrotechniky, grafiky, hardware, chemie, programování, 3D modelování) a prostor pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů (posilovna a tělocvična) a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného a technického vzdělávání oborů Elektrotechnika, Informační technologie a Technické lyceum s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím těchto moderních technologií. Čti dále…

Projekt Praktická elektrotechnika


Název projektu:   Praktická elektrotechnika
Registrační číslo projektu:  CZ.1.14/2.4.00/27.02900
Operační program:   Regionální operační program NUTS II Jihozápad
Prioritní osa:   2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory:    2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
Datum zahájení projektu: 01.10.2013
Datum ukončení projektu: 27.03.2015
Celkové způsobilé výdaje projektu:  5 783 690,00 Kč
Spoluúčast Evropské unie:     85% z celkových způsobilých výdajů projektu

Hlavním cílem projektu je pomocí nákupu nových strojů a zařízení zlepšit vybavení odborných učeben školy (konkrétně učebny analogové a digitální techniky, učebny automatizační techniky, učebny hardware, přírodovědné laboratoře a CNC dílny) a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného a technického vzdělávání oborů Elektrotechnika, Informační technologie a Technické lyceum s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím těchto moderních technologií. Čti dále…

Youth and Politics in Europe


Dvouletý mezinárodní výzkumný projekt NAEP zaměřený na vzájemné setkávání, poznávání a pochopení žáků z pěti různých evropských států. Cílem projektu je porovnání vztahu mladých k politickému dění a jejich angažovanost.

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání


Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

  1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
  2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
  3. modernizovat proces akreditací
  4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a

na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji


Cílem projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0002, je rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v Plzeňském kraji. Řešitelem tohoto projektu je Plzeňský kraj. Jeho realizace spadá do období 1. 9. 2013 až 30. 6. 2015.

Projekt počítá se zapojením 18-ti středních škol Plzeňského kraje, které jsou partnery projektu s finančním příspěvkem. Spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 8 středních a 70 základních škol v plzeňském regionu. Na každou střední školu budou napojeny nejméně čtyři základní školy.

Cílovou skupinou jsou žáci středních a základních škol. Dále pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Projekt určený středním školám umožní zařídit a zmodernizovat školy odpovídajícím vybavením a přístroji. Žáci základních škol budou motivováni možností provádění experimentálních měření a praktických cvičení, které na své ZŠ nemohou realizovat. Budou navštěvovat školu vyššího stupně, setkávat se s vrstevníky i žáky škol středních, a poznají tak základy nových profesí.

Naše škola je jednou z osmnácti partnerských SŠ tohoto projektu.

Manažerem projektu u nás je ředitelka školy Ing. Naděžda Mauleová, MBA.

Na řešení naší části projektu se v současné době podílí 12 učitelů naší školy. Kromě modernizace učebny fyziky a pořízení potřebného vybavení pro modernizaci výuky matematiky, fyziky, chemie a elektrotechniky projekt zahrnuje nové mimoškolní aktivity pro žáky naší školy i školní a mimoškolní aktivity pro žáky šesti spolupracujících plzeňských i mimoplzeňských ZŠ.

Konkrétní aktivity projektu:

  1. Spolupráce se ZŠ
  2. Projektový den pro ZŠ
  3. Projektový den s Geomagem
  4. Kroužek elektrotechniky a robotiky s Lego stavebnicí
  5. Ručičky kraje