Ministryně a hejtman se svezli elektrotrabantem!


Elektromobilitu v praxi si vyzkoušeli při návštěvě naší školy ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard v úterý 21. března 2017. Za volant unikátního vozu usedl dokonce sám pan hejtman! Trabant poháněný elektromotorem sestrojili naši žáci a před dvěma roky s ním zvítězili v Technické olympiádě Plzeňského kraje. Prototyp nyní slouží jako názorná učební pomůcka.

Ministryně školství a hejtman našeho kraje si zároveň v doprovodu ředitelky školy Naděždy Mauleové prohlédli školu a zajímali se o výuku i uplatnění našich absolventů v praxi. „Jsem velice ráda, že vedení kraje i města Plzně podporují technické vzdělávání. Naše škola se přihlásila k iniciativě Ministerstva průmyslu ČR Průmysl 4.0 a aktivně spolupracujeme s výrobními i technologickými firmami, které v našem regionu i za jeho hranicemi působí,“ uvedla ředitelka Naděžda Mauleová.

Právě ve spolupráci technických škol s praxí spatřuje velkou budoucnost i Josef Bernard. „Určitě bychom měli společně hledat cesty, jak zapojit do výuky a motivovat pro práci ve školství odborníky z úspěšných firem,“ podpořil hejtman iniciativu ředitelky školy     .

Ze zajímavostí ve škole si hosté prohlédli rovněž výrobky žáků, s nimiž se účastnili například letošní Technické olympiády Plzeňského kraje či soutěže Technika má zlaté dno. Vyzkoušeli si ovládání robotů i již zmíněnou jízdu s elektro dopravními prostředky.

Ministryně Kateřina Valachová navíc ocenila tři naše žáky. Žák 2.B Jan Gebhart dostal poděkování za přínos v rozvoji oborů elektrotechniky a Internet věcí (IoT), neboť vymyslel originální řešení pro režim fungování dataprojektorů ve výuce, který usnadní práci vyučujícím, žák 4.G Jaroslav Zdeněk poděkování za dlouhodobý přínos v rozvoji IT ve škole a návrh stěny s LCD monitory ve foyer školy s informačním systémem pro žáky a Pavel Bartovský ze 3.H poděkování za vytvoření kreativního návrhu reklamní kampaně pro naši vyšší odbornou školu.

Více informací o návštěvě ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové v našem reginu na: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/ministryne-valachova-navstivila-odborne-skoly-a-detsky-domov