Skvělé výsledky našich žáků v Technické olympiádě Plzeňského kraje


Skvělých výsledků ve 4. ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje dosáhly čtyři z pěti týmů žáků naší školy. Soutěže se účastnilo deset středních škol, které reprezentovalo celkem 32 prací. Úkolem bylo vymyslet zajímavé technické řešení na zadané téma a zpracovat je v teroretické či praktické rovině.

Všechny naše soutěžní týmy zpracovávaly téma „Programování mobilních aplikací a řídících systémů elektronických zařízení“ a konstruovaly praktická zařízení. Krom samotného zařízení však odborná porota posuzovala i jeho technické řešení a osobní prezentaci i reprezentativní poster.

Nejvýše hodnocen byl tým žáků ve složení Tomáš Hák ze 4.A a Stanislav Hájek ze 4.B, kteří spolu sestrojili robot na skládání Rubikovy kostky. Za své zařízení získali od pořadatele soutěže tablety. Vedoucím jejich práce byl vyučující automatizace Jiří Mazanec.

Finanční odměnu ve výši pěti tisíc korun získali žáci Jan Czapek z 1.A a Pavel Schejbal z 1.I, kteří konstruovali chytré roboty. Vedoucím jejich práce byl Karel Engler.

Další finanční odměnu, tentokrát ve výši dvou tisíc korun, získaly dva týmy. První z nich tvořený žáky 4.B Michalem Staškem, Janem Teskou a Janem Frankem sestavil inteligentní spínač. Jejich práci rovněž vedl Jiří Mazanec. Jan Loukota s Ondřejem Růžičkou ze 3.B, vedení dalším vyučujícím odborných předmětů Antonínem Horňákem, sestrojil svítilnu s výkonnou LED diodou.

Krom zajímavých zkušeností a hodnotných cen získali však všichni účastníci Technické olympiády Plzeňského kraje neobvyklý bonus – pokud totiž nastoupí na kteroukoliv z fakult ZČU, získají jednorázové stipendium ve výši 10 tisíc korun.

„Jsem hrdá na naše žáky. Předvedli obrovský zájem o obor a hlavně nádherná technická řešení. Velkou pozornost si zaslouží práce žáků 1.ročníků, kteří krom přechodu ze základní na střední školu zvládli během 1. pololetí vymyslet a zhotovit dva zajímavé funkční modely, které ještě navíc zaujaly i porotu,“uvedla ředitelka školy Naděžda Mauleová.

Autorka: Ren.Jenšíková

Informace o Technické olympiádě Plzeňského kraje naleznete rovněž na webech:

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/technicka-olympiada-zna-viteze

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=765