Praktický marketing je tvořivá záležitost…


V pátek  19. října 2017 se v rámci výuky předmětu Praktický marketing u třídy 3.MA  konala soutěžní přehlídka studentských návrhů na projekt, který byl zadán reklamní a komunikační agenturou DELEX s.r.o. Téma projektu bylo, že je oslovila firma, která chce provozovat  živnost s touto náplní: Čištění interiérů aut, čištění koberců v bytech, čištění kamionů, autobusů, … mokrou cestou. A také sekání trávy, hrabání listí, řezání poraženého dřeva, štípání polen.  Oblast působnosti – plzeňský region.

Co bylo od návrhů požadováno? Název, logo, a v hlavních obrysech také web, Facebook a ev. také další sociální sítě a proč… (= základní návrh). Takže vlastně základ podnikatelského plánu, s důrazem na komunikační praktické návrhy… A ještě měli studenti zakázáno navrhovat letáky. Letáky neee!!! Co s tím?

Během čtyř týdnů si všichni ve skupinách připravovali svá řešení a určitě to byla mnohohodinová práce. Pokoušeli se vymýšlet kreativní i logické a praktické návrhy. A onoho 19. října začala přehlídka všeho připraveného… Za agenturu DELEX přišla shlédnout ba ohodnotit navržená řešení Mgr. Zdeňka Čížková. A s ní trochu tajemný host. Jak se později ukázalo, pan Vlastimil Stupka byl oním podnikatelem, pro kterého to bylo vše navrhováno.

A potom se už v osmi návrzích začala prezentační powerpointová přehlídka možností, jak zadání vyřešit. Návrhy byly pestré a pokrývaly širokou škálu možností. Videa, grafické návrhy, široká škála sloganů, polepy aut, soutěže, akce na sociálních sítích, … Konkrétně např. od  úklidového golema přes UVPčko (Ušetříme Vám Práci) až po vítězný návrh a tím se stal TONDA. Proč TONDA? No přece Tolerantní, Ochotný, Nadaný, Důdkladný, Aktivní. No pokud byste si nějakého pracanta objednali, nechtěli byste také TONDU?

Autoři nejlepšího návrhu (Markéta Nepodalová, Lenka Byrtusová, Dominik Babický) získali na závěr tašky s dárečky od DELEXU a všichni zúčastnění také jako malou pozornost papírové psací bloky. Ale hlavně i cennou zkušenost z tvorby a prezentace praktických návrhů…

Petr Toufar