STUDENTKY OBORU MARKETING PŘEDALY FIRMĚ COMTES FHT NÁVRH REKLAMNÍ KAMPANĚ


Výzkumná organizace Comtes FHT Dobřany patří mezi přední evropské výzkumné organizace v oblasti kovových materiálů a zavádění nových technologií. Pro rok 2020 připravuje vedení společnosti Comtes FHT rozhlasovou reklamní kampaň pro zvýšení povědomí o firmě. O nápady na obsah rozhlasových spotů požádalo vedení společnosti studenty 2. ročníku oboru marketing. Student Filip a jeho třináct spolužaček vymysleli 14 návrhů na text spotu a 6 návrhů namluvili v improvizovaném školním studiu. Kromě rozhlasových spotů navrhli ještě další marketingové kanály pro podporu rozhlasové kampaně.
Ve čtvrtek 12. prosince studentky prezentovaly vedení společnosti Comtes FHT svoje návrhy. Výkonný ředitel společnosti Comtes FHT ing. Michal Zemko pak provedl třídu 2.MA po výzkumných laboratořích a dílnách.
Kreativní proces vymýšlení reklamních spotů a prezentace pro vedení společnosti Comtes FHT byly cennou zkušeností, jak se marketing dělá v praxi. Spolupráce VOŠ a SPŠE Plzeň a Comtes FHT bude pokračovat i nadále. Velké poděkování za navázání spolupráce patří absolventce VOŠ Haně Malinové DiS., která ve vědecko-technickém parku Comtes FHT pracuje.