Interaktivní konference SŽDC


Dne 19. dubna nám díky naší škole bylo umožněno jet na 5. ročník Interaktivní konference pro studenty. Konferenci pořádala Správa železničních dopravních cest v hotelu Olšanka v Praze. Téma letošní konference byla Bezpečnost železniční dopravy.

Konference byla rozdělena na 2 části – dopolední a odpolední. Během těchto částí se vystřídalo několik speakerů. Mezi ty patřili třeba ředitel odboru strategie Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D., Ing. Pavol Lauro, generální ředitel odboru stratégie a vonkajších vzťahov ŽSR nebo Jiří Zíma, velitel jednotky požární ochrany Nymburk.

Všechna témata byla velmi dobře zpracovaná a výborně přednesená.

Velmi nás zaujala forma pokládání dotazů, která probíhala pomocí propojení chytrých telefonů s webovým rozhraním a živého vysílání přes stránky SŽDC.

Pro nás, jako pro studenty oboru „Provoz a ekonomika dopravy“, byla konference velmi přínosná a zjistili jsme spoustu zajímavých poznatků.

Více fotek na http://www.szdc.cz/studenti/fotogalerie/bezpecnost-zeleznicni-dopravy/42.

Jan Čipera, Petr Kalčík. 2.DA