Provoz a ekonomika dopravy

S tímto oborem se komplexně zaměříš na mezinárodní a vnitrostátní dopravu. Uplatnění po studiu najdeš například v logistice, letových provozech nebo vlakové či městské dopravě. Absolventi tohoto oboru často začínají svou pracovní kariéru na manažerských pozicích, protože si ze školy odnáší potřebné znalosti a praxi.

Co se naučíš?

Ovládneš angličtinu  na úrovni B2. Kromě praktické komunikace zvládneš i odbornou terminologii z dopravy a logistiky.

Budeš sestavovat grafikon vlakové dopravy, vytvářet logistické řetězce i vytvářet podnikové kalkulace.

Získáš komplexní znalosti o druzích vnitrostátní a mezinárodní dopravy a přepravy včetně znalosti přepravních systémů

Naučíš se prakticky uplatnit zásady efektivní komunikace v mezilidských vztazích a ve vztazích k zákazníkům, klientům a dalším stakeholderům.

Budeš mít přehled o právním prostředí a důležitých právních normách, naučíš se o celní problematice a ovládneš i obchodní korespondenci.

Získáš znalosti v oblasti ekonomiky podniku, například v účetnictví, finančním řízení a daňové problematice.

Podívej se, co všechno zažiješ.

Jaké budeš mít po škole uplatnění?

Po škole budeš skvěle připraven pro řídící funkce v oblasti dopravy a přepravy, ale můžeš i poskytovat poradenské služby v oblasti logistiky, služeb celní deklarace nebo zasilatelství a přepravního obchodu. Uplatnění najdeš v dopravních společnostech, speditérských firmách, soukromých podnikatelů, ale i u státních podniků a organizací.

Naši absolventi

jirikova-foto
Do firmy Maurice Ward Group jsem nastoupila jako čerstvá absolventka oboru Management dopravy v roce 2010. Díky tomuto studijnímu oboru jsem byla vybavena dvěma jazyky a rozsáhlou znalostí legislativní i technické problematiky v dopravě. Většinu odborných předmětů přednášejí vyučující s předchozí praxí v oboru, takže jsou schopni vysvětlit dané téma opravdu rozsáhle.

Velkou výhodou byla také školní praxe ve třetím ročníku, kde jsem získala praktické zkušenosti a definitivně se rozhodla zůstat oboru dopravy věrná i v budoucnu. V naší společnosti pracuje již několik absolventů VOŠ a všichni jsou velkým přínosem.Jitka Jiříková – absolventka Provoz a ekonomika dopravy, Freight Agent

KÓD OBORU
37-41-N/03

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Provoz a ekonomika dopravy

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vyšší odborné

ZAKONČENÍ STUDIA
Absolutorium

DÉLKA STUDIA
Tříleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se nekonají.

Detailní informace o přijímacím řízení najdeš zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ
30

Chceš studovat Dopravu?

Stačí udělat první krok!