IT - Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace

Informační technologie se staly oborem budoucnosti – studuj tento obor a o práci rozhodně nebudeš mít nouzi! Staň se správcem sítí, programátorkou, testerem či vývojářem aplikací. Na VOŠ je studium prakticky zaměřené, a tak můžeš jít po absolvování rovnou pracovat – potřebnou praxi už budeš mít.

Informační technologie jsou nejvíce se rozvíjejícím pracovním trhem. Málokdo se po ukončení školy tak rychle uplatní v praxi.

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o tento vzdělávací program upravuje nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, příloha 2 (body 3 a 22). Uchazeč nesmí mít prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů a prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu.

Co se naučíš?

Ovládneš angličtinu  na úrovni B2 a při studiu se zaměříš i na praktickou komunikaci a odbornou terminologii.

Naučíš se programovat, spravovat počítačové aplikace a systémy i udržovat, zálohova a zabezpečovat databáze.

Dovedeš vytvořit uživatelské rozhraní aplikací na základě návrhů a požadavků uživatelů.

Budeš vytvářet webové prezentace pomocí HTML a CSS na základě grafického návrhu a webové aplikace pomocí PHP a MySQL.

Staneš se odborníkem v oblasti zabezpečení datových úložišť a dat v nich uložených, tak aby se stala nedobytnými.

Staneš se odborníkem v oblasti počítačových sítí – budeš znát jejich topologie a funkce, naučíš se je vytvářet, nastavovat a zabezpečovat.

Podívej se, co všechno zažiješ.

Jaké budeš mít po škole uplatnění?

Můžeš pracovat jako správce operačních systémů a sítí, samostatný správce aplikací, ale třeba taky jako programátor, tester aplikací a úloh nebo vývojář webových stránek a aplikací.

Pravděpodobně si nebudeš hledat práci, ale zaměstnavatelé budou hledat tebe.

Naši absolventi

Díky studiu VOŠ jsme neměli problém se uplatnit na trhu práce a najít si zaměstnání jako vývojáři software. Studium je zaměřeno na praktické dovednosti, díky čemuž jsme byli připraveni se okamžitě zapojit do vývoje ve společnosti Marbes consultingNikola Rusakov, Karel Šoupa, Michal Fiala – vývojáři software

KÓD OBORU
26-47-N/19

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Správce počítačových sítí pro malé a střední organizace

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vyšší odborné

ZAKONČENÍ STUDIA
Absolutorium

DÉLKA STUDIA
Tříleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se nekonají.

Detailní informace o přijímacím řízení najdeš zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ
30

Chceš studovat správce počítačových sítí?

Ještě malé strpení - přihlášení bude možné v druhé půli dubna 2022. Pak stačí vyplnit elektronickou přihlášku na naši školu.

Nebo se podívej na konkrétní pracovní nabídky pro tenhle obor!

Zjistíš, že o naše studenty je opravdu zájem.