Informatika ve firemní praxi

Chceš mít opravdu široké možnosti uplatnění? Tento obor je totiž kombinací znalostí z informačních technologií, ekonomie a práva. Reaguje tak na současnou velkou poptávku po odbornících právě s těmito znalostmi. Tento obor je nově akreditován, máš tak jedinečnou šanci stát se jedním z prvních odborníků!

Současný svět stále poptává odborníky, kteří mají mezioborové vzdělání a praxi. Díky studia tohoto oboru získáš obojí – kvalitní teoretické vzdělání a skvělou praxi. Tento obor tě předurčuje na náročné administrativní i manažerské pozice. Co si vybereš?

Co se naučíš?

Ovládneš angličtinu  na úrovni B2. Kromě praktické komunikace zvládneš i odbornou terminologii.

Zorientuješ se v oblasti práva, budeš znát základní právní normy a zaměříš se především na ty oblasti, které se týkají informačních technologií.

Naučíš se používat efektivní nástroje pro plánování a řízení projektů.

Získáš znalosti v oblasti ekonomiky podniku – účetnictví, finanční řízení, daňová problematika, se schopností řídit firmu v těchto oblastech.

Budeš vytvářet webové prezentace pomocí HTML a CSS na základě grafického návrhu a webové aplikace pomocí CMS.

Seznámíš se se základy počítačových sítí a možnostmi zabezpečení a zálohování dat.

Podívej se, co všechno zažiješ.

Jaké budeš mít po škole uplatnění?

Uplatnění je opravdu široké – skvěle budeš připraven například na všechny IT administrativní funkce, můžeš se stát například manažerem dodavatelských vztahů v různých IT odděleních, archivářem digitalizátorem nebo technickým redaktorem, který se stará o text a grafiku on-line.

KÓD OBORU
26-47-N/22

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Informatika ve firemní praxi

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Vyšší odborné

ZAKONČENÍ STUDIA
Absolutorium

DÉLKA STUDIA
Tříleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se nekonají.

Detailní informace o přijímacím řízení najdeš zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH STUDENTŮ
30

Chceš studovat Informatiku ve firemní praxi?

Stačí udělat první krok!

Nebo se podívej na konkrétní pracovní nabídky pro tenhle obor!

Zjistíš, že o naše studenty je opravdu zájem.